งานโรงแรม/ ร้านอาหาร

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: IT Support   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหาร 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 25 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาย – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรี  ขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

1.ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

2.มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3.มีความกระตือรือร้น

4.ละเอียดรอบครอบ

5.ขยัน อดทน

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Waiter & Waitress   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหาร 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 20 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาย – หญิง  วุฒิ:   ม.6 ขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

1.มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้านการให้บริการร้านอาหาร

2.มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3.มีความกระตือรือร้น

4.ละเอียดรอบครอบ

5.ขยัน อดทน

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Commis I    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหาร 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 25 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาย – หญิง  วุฒิ:   ม.6 ขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

1.มีความรู้ ความสามารถ ในการทำอาหารไทยและอาหารยุโรป สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามตามแผนงาน

2.มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3.มีความกระตือรือร้น

4.ละเอียดรอบครอบ

5.ขยัน อดทน

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Cheaf de Paries    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหาร 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 30 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาย – หญิง  วุฒิ:   ม.6 ขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

1.มีความรู้ ความสามารถ ในการทำอาหารไทยและอาหารยุโรป สามารถบริหารงานในแผนกครัวได้ สามรถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามตามแผนงาน

2.มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3.มีความกระตือรือร้น

4.ละเอียดรอบครอบ

5.ขยัน อดทน

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงแรม    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 40 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาบ – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

– มีความชำนาญในการเตรียมกำลังงาน  วางระบบ  จัดเครื่องมือเครื่องใช้ ในส่วนต่างๆที่จะจัดตั้งหรือเปิดตัวใหม่ ให้ได้อย่างเหมาะสมกับสัดส่วนของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ

– การจัดตั้งระบบ องค์กรดำเนินการ การจัดหาจัดจ้าง ตามความจำเป็นและสมควรของแต่ละที่

– มีความรู้อย่างดี ในการจัดระบบการบริหารงานบุคคลพัฒนาแรงงานและฝึกอบรมพนักงานตามแบบอย่างของมาตรฐานสากล (Management & Development of Human Resource )

– วางโครงร่างงบประมาณในส่วนปฏิบัติการประจำปี (Annual Operational Budget )

– ทำแผนการตลาดพร้อมกลยุทธการขาย (Marketing Plan and Sales Strategy ) ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามฤดูกาล ( Seasonal sales activities )

– สามารถจัดวางระบบควบคุมค่าใช้จ่าย ( Expenditure control policy ) และจัดทำต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม ( Food & Beverage cost control) ให้เกิดผลได้อย่างมาตรฐาน

– จัดวางระบบงานสัมพันธ์ของฝ่ายห้องพัก ( Room Division ) ซึ่งประกอบไปด้วย แผนกต้อนรับส่วนหน้า ( Front office ) , แผนกแม่บ้าน ( Housekeeping ) , และ แผนกซ่อมสร้างบำรุงห้องพัก ( Room maintenance ) ทั้งขั้นตอนการทำงานและงานด้านเอกสารทั่วไป

– สามารถตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำวันของทุกส่วนบริการ ( Sales summary report ) และ บัญชี กำไร ขาดทุน ในการปฏิบัติงานประจำเดือน ( Operation profit & lose report )

– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Computer สำหรับโปรแกรมใช้งานสำนักงานสมัยปัจจุบันได้ ( Ms Offices ) อาทิ เช่น  Ms Word, Ms Excell, Database.

ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันเสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันอาทิตย์หยุด

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————-

9/02/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Ap    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหารฟรี 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 20 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาบ – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ: 1. มีความซื้อสัตย์ ยุตธรรม

 1. มีความกระตือรือร้น
 2. ละเอียดรอบคอบ
 3. ขยัน อดทน
 4. มีความรู้ทฤษฎีทางบัญชี

ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันเสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันอาทิตย์หยุด

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

———————————————————————————————————————————————————

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Ap & Income    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหารฟรี 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 20 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาบ – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ: 1. มีความซื้อสัตย์ ยุตธรรม

 1. มีความกระตือรือร้น
 1. ละเอียดรอบคอบ
 1. ขยัน อดทน
 1. มีความรู้ทฤษฎีทางบัญชี

ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันเสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันอาทิตย์หยุด

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

Advertisements

งานโรงแรม/ร้านอาหาร

9/02/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Ap    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหารฟรี 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 20 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาบ – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ: 1. มีความซื้อสัตย์ ยุตธรรม

 1. มีความกระตือรือร้น
 2. ละเอียดรอบคอบ
 3. ขยัน อดทน
 4. มีความรู้ทฤษฎีทางบัญชี

ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันเสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันอาทิตย์หยุด

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Ap & Income    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหารฟรี 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 20 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาบ – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ: 1. มีความซื้อสัตย์ ยุตธรรม

2.มีความกระตือรือร้น

3.ละเอียดรอบคอบ

4. ขยัน อดทน

5. มีความรู้ทฤษฎีทางบัญชี

ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันเสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันอาทิตย์หยุด

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

WORK IN HUA HIN.

ลงประกาศหาพนักงานกับเราด้วยขั้นตอนง่ายๆ

HOTLINE 095 538 9048

TOPIC น่าสนใจ

> เรียบง่ายแต่สร้างสรรค์!! ไปชม “ดีไซน์ resume ทั้ง10แบบ” ที่จะทำให้ resume ของคุณโดดเด่นและน่ามอง!!

GET PROMOTE ATTRIBUTE EMPLOYEE

Workinhuahin.com เป็นแหล่งหางานหัวหินที่รวบรวมประกาศรับสมัครงานทั้งหมด ในเมืองหัวหิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างตลาดแรงงานหัวหินให้กับเมืองหัวหินบนโลกออนไลน์ เนื่องจากหัวหินมีแนวโน้มการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากเงินทุนที่ไหลมา จากทั่วโลก

งานโรงแรม/ร้านอาหาร

พนักงานบริการบาร์ น้ำ, Chef, Sous Chef, Cook, Waiter ,พนักงานเสริฟ, ผู้ช่วยผู้ จัดการร้านอาหาร, พนักงานเสิร์ฟหญิง ,กุ๊กและผู้ช่วยกุ๊ก

งานการตลาด Product Manager (Tire), Marketing Executive,พนักงานฝ่ายการตลาด/ขาย , Sales & Marketing Officer

งานบัญชี/ธุรการ Accountant, Accountant, เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน, Junior Accountant / Accountant, พนักงานบัญชี, ผู้ช่วยบัญชี, Senior Internal Audit, Accounting, เจ้าหน้าที่ การเงินและเก็บเงิน, พนักงานธุรการส่วน บัญชีลูกหนี้, MD Secretary, เลขานุการสำนักงาน, ADMINISTRATIVE SECRETARY, Executive Assistant Urgent!!, Secretary, เจ้าหน้าที่ธุรการงานเลขา, เลขานุการ, เลขานุการ (ประจำบ้านผู้บริหาร)

งานออกแบบ/สถาปนิก Office Engineer, Senier interior, Interior Designer, Installation Leader (Foreman), มัณฑนากร, สถาปนิก, Interior designer, Architect(ด่วน), สถาปนิก-วิศวกรควบคุมงาน สถาปัตย์/ตกแต่งภายใน (Coordinator-Inspector)

งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่/พาร์ทไทม์ นักเรียน – นักศึกษาฝึกงาน, พนักงานคีย์ ข้อมูล Part Time, พนักงานจัดทำข้อมูล , พนักงาน Part time, Reception Cashier Part-Time, แคชเชียร์ Part-time, …

งานอื่นๆ Graphic Design, Designer, Creative & Copy Writer, เจ้าหน้าที่ สแกนภาพ, ออกแบบ, ดีไซน์เนอร์, Computer Graphic,  ช่างศิลป์,Customer Service Officer, ประชาสัมพันธ์ต้อนรับ, Customer Relation Officer (เจ้าหน้าที่ ลูกค้าสัมพันธ์), , Member Relation Officer (เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์),ล่าม, มัคคุเทศน์, จองห้อง. จองตั๋วEnglish Teachers, ครูสอนเด็กเล็ก, Resource Teaching Assistant, เจ้าหน้าที่วิจัย, ครูภาษาไทย/ ครูคณิตศาสตร์/ สังคม/ครูดนตรีสากล-นาฏศิลป์/ครูวิทยาศาสตร์(เคมี)/ปฐมวัย/พี่เลี้ยง,ช่างภาพ, ช่างกล้อง, งานพิมพ์, PR, MC, AE, Pretty, พรีเซนเตอร์, ช่างตัดต่อ, ออกแบบสิ่งพิมพ์,พนักงานสิน เชื่อ, พนักงานตอนรับลูกค้า, ผู้จัดการสาขา,ร.ป.ภ,ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, เจ้าหน้าที่สำนักกำกับดูแลกิจการ (Compliance Officer), Labour law manager, เจ้าหน้าที่กฏหมาย, พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ, …