งานโรงแรม/ ร้านอาหาร

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: IT Support   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหาร 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 25 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาย – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรี  ขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

1.ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

2.มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3.มีความกระตือรือร้น

4.ละเอียดรอบครอบ

5.ขยัน อดทน

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Waiter & Waitress   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหาร 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 20 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาย – หญิง  วุฒิ:   ม.6 ขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

1.มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้านการให้บริการร้านอาหาร

2.มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3.มีความกระตือรือร้น

4.ละเอียดรอบครอบ

5.ขยัน อดทน

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Commis I    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหาร 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 25 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาย – หญิง  วุฒิ:   ม.6 ขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

1.มีความรู้ ความสามารถ ในการทำอาหารไทยและอาหารยุโรป สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามตามแผนงาน

2.มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3.มีความกระตือรือร้น

4.ละเอียดรอบครอบ

5.ขยัน อดทน

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Cheaf de Paries    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหาร 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 30 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาย – หญิง  วุฒิ:   ม.6 ขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

1.มีความรู้ ความสามารถ ในการทำอาหารไทยและอาหารยุโรป สามารถบริหารงานในแผนกครัวได้ สามรถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามตามแผนงาน

2.มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

3.มีความกระตือรือร้น

4.ละเอียดรอบครอบ

5.ขยัน อดทน

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————

19/03/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงแรม    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 40 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาบ – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์: 3 ปีขึ้นไป

ทักษะ:

– มีความชำนาญในการเตรียมกำลังงาน  วางระบบ  จัดเครื่องมือเครื่องใช้ ในส่วนต่างๆที่จะจัดตั้งหรือเปิดตัวใหม่ ให้ได้อย่างเหมาะสมกับสัดส่วนของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ

– การจัดตั้งระบบ องค์กรดำเนินการ การจัดหาจัดจ้าง ตามความจำเป็นและสมควรของแต่ละที่

– มีความรู้อย่างดี ในการจัดระบบการบริหารงานบุคคลพัฒนาแรงงานและฝึกอบรมพนักงานตามแบบอย่างของมาตรฐานสากล (Management & Development of Human Resource )

– วางโครงร่างงบประมาณในส่วนปฏิบัติการประจำปี (Annual Operational Budget )

– ทำแผนการตลาดพร้อมกลยุทธการขาย (Marketing Plan and Sales Strategy ) ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามฤดูกาล ( Seasonal sales activities )

– สามารถจัดวางระบบควบคุมค่าใช้จ่าย ( Expenditure control policy ) และจัดทำต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม ( Food & Beverage cost control) ให้เกิดผลได้อย่างมาตรฐาน

– จัดวางระบบงานสัมพันธ์ของฝ่ายห้องพัก ( Room Division ) ซึ่งประกอบไปด้วย แผนกต้อนรับส่วนหน้า ( Front office ) , แผนกแม่บ้าน ( Housekeeping ) , และ แผนกซ่อมสร้างบำรุงห้องพัก ( Room maintenance ) ทั้งขั้นตอนการทำงานและงานด้านเอกสารทั่วไป

– สามารถตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำวันของทุกส่วนบริการ ( Sales summary report ) และ บัญชี กำไร ขาดทุน ในการปฏิบัติงานประจำเดือน ( Operation profit & lose report )

– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Computer สำหรับโปรแกรมใช้งานสำนักงานสมัยปัจจุบันได้ ( Ms Offices ) อาทิ เช่น  Ms Word, Ms Excell, Database.

ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันเสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันอาทิตย์หยุด

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

—————————————————————————————————————————————-

9/02/58

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Ap    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหารฟรี 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 20 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาบ – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ: 1. มีความซื้อสัตย์ ยุตธรรม

  1. มีความกระตือรือร้น
  2. ละเอียดรอบคอบ
  3. ขยัน อดทน
  4. มีความรู้ทฤษฎีทางบัญชี

ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันเสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันอาทิตย์หยุด

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

———————————————————————————————————————————————————

โรงแรมเดอะ ลาภา หัวหิน

ตำแหน่ง: Ap & Income    เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท

สวัสดิการ: หอพัก, ประกันสังคม, Service charge, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดประจำปี, วันหยุดตามประเพณี, อาหารฟรี 3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม

อายุ: 20 ปีขึ้นไป  เพศ: ชาบ – หญิง  วุฒิ:   ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป

ทักษะ: 1. มีความซื้อสัตย์ ยุตธรรม

  1. มีความกระตือรือร้น
  1. ละเอียดรอบคอบ
  1. ขยัน อดทน
  1. มีความรู้ทฤษฎีทางบัญชี

ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันเสาร์ 08.30 น. – 17.30 น.  วันอาทิตย์หยุด

สนใจสมัครติดต่อ:   คุณพลกฤต  ชลสวัสดิ์  ฝ่าย HR   โทร. 032513222 ต่อ  509

ที่อยู่ : 4/115 ซอยหมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110

มาสมัครด้วยตนเอง : ได้      ระหว่างเวลา : 9.00 – 16.00 วันจันทร์ – วันศุกร์

หมายเหตุ :  E-mail : hr@thelapahotel.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s